5.4 Дистрибутед прикупљање података

Маса сарадња такође може да помогне у прикупљању података, али је незгодно да се осигура квалитет података и систематске приступе узорковања.

Поред стварања људских рачунара и пројеката отвореног позива, истраживачи могу такође креирати пројекте дистрибуиране података. У ствари, већина квантитативних друштвених наука већ се ослања на дистрибуирану прикупљање података помоћу плаћеног особља. На примјер, за прикупљање података за Опште друштвено истраживање, компанија ангажује анкетаре да прикупљају информације од испитаника. Али, шта ако некако нађемо волонтере као сакупљаче података?

Као примери испод - из орнитологије и информатике показују, дистрибуирано прикупљање података омогућава истраживачима да прикупљају податке чешће и на више места него што је било могуће раније. Осим тога, имајући у виду одговарајуће протоколе, ови подаци могу бити довољно поуздани да се користе за научна истраживања. Заправо, за одређена истраживачка питања, дистрибуирано прикупљање података је боље од свега што би реално било могуће са плаћеним сакупљачима података.