5.4 -Apod-apod koleksyon nga data

Misa kolaborasyon makatabang usab sa koleksyon data, apan kini mao ang tricky aron sa pagsiguro sa data sa kalidad ug sistematikong pamaagi sa sampling.

Gawas pa sa pagmugna sa human computation ug mga open call nga mga proyekto, ang mga tigdukiduki mahimo usab nga makamugna og mga proyekto sa pagkolekta sa datos. Sa pagkatinuod, kadaghanan sa quantitative social science nagsalig na sa pag-apod-apod sa datos gamit ang paid staff. Pananglitan, sa pagkolekta sa datos alang sa General Social Survey, usa ka kompanya ang nag-hire og mga tig-interbyu aron sa pagkolekta og impormasyon gikan sa mga mitubag. Apan, komosta kon mahimo nga usahon nato ang mga boluntaryo isip tigkolekta sa datos?

Ingon sa mga pananglitan sa ubos-gikan sa ornithology ug computer science-show, gipang-apod-apod nga pagkolekta sa data makapahimo sa mga tigdukiduki sa pagkolekta sa datos nga mas kanunay ug sa daghang mga lugar kay sa posible kaniadto. Dugang pa, gihatag ang angay nga mga protocol, kini nga mga datos mahimo nga kasaligan nga igong gamiton alang sa siyentipikong pagsiksik. Sa pagkatinuod, alang sa pipila ka mga pangutana sa pagsiksik, ang pagpang-apod-apod sa datos mas maayo kay sa bisan unsa nga realistically mahimong posible sa bayad nga mga kolektor sa datos.