5.4 Hajautettu tiedonkeruu

Mass yhteistyö voi myös auttaa tiedonkeruun, mutta se on hankala varmistaa tietojen laatua ja järjestelmällisiä lähestymistapoja näytteenottoa.

Ihmisen laskenta- ja avointen projektien luomisen lisäksi tutkijat voivat myös luoda hajautettuja tiedonkeruuhankkeita. Itse asiassa paljon kvantitatiivista yhteiskuntatieteellistä tiedettä käytetään jo hajautetun tiedon keräämisessä palkallista henkilökuntaa käyttäen. Esimerkiksi yleisen sosiaalisen kyselyn tietojen keräämiseksi yritys pyytää haastattelijoita keräämään tietoja vastaajilta. Mutta entä jos voisimme jonain päivänä saada vapaaehtoisia tiedonkerääjinä?

Kuten alla olevista esimerkeistä - ornitologiasta ja tietojenkäsittelytieteistä - hajautetun tiedonkeruun avulla tutkijat voivat kerätä tietoja useammin ja useammassa paikassa kuin mitä aiemmin oli mahdollista. Lisäksi, kun otetaan huomioon asianmukaiset protokollat, nämä tiedot voivat olla riittävän luotettavia käytettäväksi tieteellisessä tutkimuksessa. Itse asiassa tiettyjen tutkimuskysymysten osalta hajautettu tiedonkeruu on parempaa kuin mikä olisi realistisesti mahdollista maksullisten tietojen kerääjien kanssa.