5.4 Разпределени събиране на данни

Mass сътрудничество може също да помогне със събиране на данни, но е трудно да се гарантира качеството на данните и систематични подходи за вземане на проби.

В допълнение към създаването на човешки изчисления и отворени проекти за покани, изследователите могат да създават и проекти за разпределено събиране на данни. Всъщност голяма част от количествените социални науки вече разчита на разпределено събиране на данни чрез платен персонал. Например, за да се съберат данните за Общото социално изследване, компанията наема интервюиращите да събират информация от респондентите. Но какво ще стане, ако можем по някакъв начин да привлечем доброволци като събирачи на данни?

Както се вижда от примерите по-долу - от орнитологията и компютърните науки, разпределеното събиране на данни позволява на изследователите да събират данни по-често и на повече места, отколкото биха могли по-рано. Освен това, предвид съответните протоколи, тези данни могат да бъдат достатъчно надеждни, за да бъдат използвани за научни изследвания. Всъщност, за определени изследователски въпроси, събирането на разпределени данни е по-добро от всичко, което би било реалистично възможно за платените събирачи на данни.