5.4 Paylanmış məlumatların toplanması

Kütləvi əməkdaşlıq da məlumatların toplanması ilə kömək edə bilər, lakin o, data keyfiyyət və seçmə sistemli yanaşmanı təmin etmək üçün çətin deyil.

İnsanlar hesablama və açıq çağırış layihələrinin yaradılması ilə yanaşı, tədqiqatçılar da məlumatların toplanması layihələrini yarada bilərlər. Əslində, kəmiyyət sosial elminin çoxu ödənişli kadrlarla paylanmış məlumatların yığılmasına əsaslanır. Məsələn, General Social Survey üçün məlumat toplamaq üçün bir şirkət respondentlərdən məlumat toplamaq üçün işəgötürənləri işə götürür. Amma, əgər könüllüləri məlumat kollektorları kimi qoya bilsəydik?

Aşağıdakı nümunələr - ornitologiya və informatika-şou-dan, paylanmış məlumatların toplanması tədqiqatçılara daha tez-tez və daha çox yerlərdə əvvəllər mümkün olduğundan daha çox məlumat toplamaq imkanı verir. Bundan əlavə, müvafiq protokollar verildikdə, bu məlumatlar elmi tədqiqatlar üçün istifadə ediləcək qədər etibarlı ola bilər. Əslində, müəyyən tədqiqat sualları üçün paylanmış məlumatların toplanması pullu məlumat kollektorları ilə mümkün olan hər şeydən daha yaxşıdır.