5.4 Distribuované zber dát

Mass spolupráca môže tiež pomôcť pri zbere dát, ale je to zložité zabezpečiť kvalitu dát a systematické prístupy na odber vzoriek.

Okrem vytvárania výpočtov na ľuďoch a otvorených výziev môžu výskumníci vytvoriť aj distribuované projekty zhromažďovania údajov. V skutočnosti sa veľa kvantitatívnych spoločenských vedy už spolieha na zhromažďovanie distribuovaných údajov prostredníctvom platených zamestnancov. Napríklad, na zhromažďovanie údajov pre všeobecný sociálny prieskum, spoločnosť najme anketárov, aby zhromažďovali informácie od respondentov. Ale čo, ak by sme mohli nejako získať dobrovoľníkov ako zberateľov údajov?

Ako uvádzame nižšie uvedené príklady z ornitológie a informatiky, zhromažďovanie distribuovaných údajov umožňuje výskumníkom zhromažďovať údaje častejšie a na viacerých miestach, ako bolo možné predtým. Okrem toho, vzhľadom na vhodné protokoly, tieto údaje môžu byť dostatočne spoľahlivé na to, aby sa mohli použiť na vedecký výskum. V prípade niektorých výskumných otázok je zhromažďovanie distribuovaných údajov lepšie ako čokoľvek, čo by bolo reálne možné s platenými zberateľmi údajov.