5.4 Distributed prikupljanje podataka

Masovna saradnja može pomoći u prikupljanju podataka, ali je lukav da bi se osigurala kvaliteta podataka i sistematskog pristupa uzorkovanja.

Pored stvaranja ljudskih računa i projekata otvorenog poziva, istraživači mogu takođe kreirati projekte raspoređenog sakupljanja podataka. Zapravo, većina kvantitativnih društvenih nauka već se oslanja na distribuiranu prikupljanje podataka pomoću plaćenog osoblja. Na primjer, za prikupljanje podataka za Opšte društveno istraživanje, kompanija angažuje anketare da prikupljaju informacije od ispitanika. Ali, šta ako nekako nađemo volontere kao sakupljače podataka?

Kao što su primeri ispod - iz ornitologije i kompjuterske nauke, distribuirano prikupljanje podataka omogućava istraživačima da prikupljaju podatke češće i na više mesta nego što je bilo moguće ranije. Osim toga, imajući u vidu odgovarajuće protokole, ovi podaci mogu biti dovoljno pouzdani da se koriste za naučna istraživanja. Zapravo, za određena istraživačka pitanja, distribuirano prikupljanje podataka je bolje od svega što bi realno bilo moguće sa plaćenim sakupljačima podataka.