5.4 Distributed dataverzameling

Mass samenwerking kan ook helpen met het verzamelen van gegevens, maar het is lastig om de kwaliteit van gegevens en systematische aanpak van bemonstering te garanderen.

Naast het creëren van menselijke berekening en open oproepprojecten, kunnen onderzoekers ook gedistribueerde projecten voor gegevensverzameling opzetten. Veel van de kwantitatieve sociale wetenschappen vertrouwt al op gedistribueerde gegevensverzameling met betaald personeel. Om bijvoorbeeld de gegevens voor de General Social Survey te verzamelen, huurt een bedrijf interviewers in om informatie van respondenten te verzamelen. Maar wat als we op een of andere manier vrijwilligers zouden kunnen gebruiken als gegevensverzamelaars?

Zoals uit de onderstaande voorbeelden - uit ornithologie en computerwetenschap - blijkt, stelt gedistribueerde gegevensverzameling onderzoekers in staat om gegevens vaker en op meer plaatsen te verzamelen dan voorheen mogelijk was. Bovendien kunnen deze gegevens, met de juiste protocollen, betrouwbaar genoeg zijn om te worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Voor bepaalde onderzoeksvragen is gedistribueerde gegevensverzameling inderdaad beter dan alles wat realistisch gezien mogelijk zou zijn met betaalde gegevensverzamelaars.