5.4 Distribuert datainnsamling

Mass samarbeid kan også hjelpe til med innsamling av data, men det er vanskelig å sikre datakvalitet og systematiske tilnærminger til prøvetaking.

I tillegg til å skape menneskelige beregninger og åpne anropsprosjekter, kan forskere også opprette distribuerte datainnsamlingsprosjekter. Faktisk er mye av kvantitativ samfunnsvitenskap allerede avhengig av distribuert datainnsamling ved hjelp av betalt personale. For eksempel, for å samle inn dataene for den generelle sosiale undersøkelsen, ansetter en bedrift intervjuere å samle inn informasjon fra respondenter. Men hva om vi på en eller annen måte kan engasjere frivillige som datainnsamlere?

Som eksemplene nedenfor - fra ornitologi og datavitenskap, viser distribuert datainnsamling at forskere kan samle data hyppigere og på flere steder enn det som tidligere var mulig. Videre, gitt passende protokoller, kan disse dataene være pålitelige nok til å brukes til vitenskapelig forskning. Faktisk er det for bestemte forskningsspørsmål bedre datasamling bedre enn noe som realistisk ville være mulig med betalte datasamlere.