5.4 Dağıtılmış veri toplama

Kütle işbirliği aynı zamanda veri toplama ile yardımcı olabilir, ancak veri kalitesi ve örnekleme sistematik yaklaşımlar sağlamak zor.

Araştırmacılar, insan hesaplama ve açık çağrı projeleri oluşturmanın yanı sıra, dağıtık veri toplama projeleri de oluşturabilirler. Aslında, nicel sosyal bilimin çoğu zaten ücretli personel kullanarak dağıtılmış veri toplamaya dayanmaktadır. Örneğin, Genel Sosyal Ankete ilişkin verileri toplamak için bir şirket, ankete katılanlardan bilgi toplamak için görüşmecilerden işe alır. Ancak, eğer bir şekilde gönüllüleri veri toplayıcıları olarak bir araya getirebilirsek?

Aşağıdaki örneklerin (ornitoloji ve bilgisayar bilimi) gösterdiği gibi, dağıtılmış veri toplama, araştırmacıların daha önce ve daha önce mümkün olandan daha fazla yerde veri toplamasını mümkün kılmaktadır. Ayrıca, uygun protokoller verildiğinde, bu veriler bilimsel araştırma için kullanılacak kadar güvenilir olabilir. Aslında, bazı araştırma soruları için, dağıtılmış veri toplama, ücretli veri toplayıcıları ile gerçekçi bir şekilde mümkün olan her şeyden daha iyidir.