6.6 Области на трудност

Четирите етични принципа - зачитане на личността, благополучието, справедливостта и зачитането на закона и обществения интерес - и двете етични рамки - последователността и деонтологията - би трябвало да ви помогнат да разсъждавате за всякакви проблеми, свързани с изследователската етика, с които се сблъсквате. Въпреки това, въз основа на характеристиките на изследванията в областта на цифровите технологии, описани по-горе в тази глава и въз основа на етичните дебати, които разгледахме досега, виждам четири области с особена трудност: информирано съгласие , разбиране и управление на информационния риск , неприкосновеността на личния живот и вземането на решения в лицето на несигурността . В следващите раздели ще опиша по-подробно тези четири въпроса и ще предложа съвети как да се справя с тях.