6.7.1 В IRB е етаж, не таван

Много изследователи изглежда притежават противоречиви възгледи за IRB. От една страна, те смятат, че това е една буйна бюрокрация. Същевременно обаче те смятат, че е и последният арбитър на етичните решения. Това означава, че много изследователи изглежда вярват, че ако IRB го одобри, то трябва да е наред. Ако признаем много реалните ограничения на IRB, каквито понастоящем съществуват - и много от тях (Schrag 2010, 2011; Hoonaard 2011; Klitzman 2015; King and Sands 2015; Schneider 2015) тогава ние като изследователи трябва да поемаме допълнителна отговорност за етиката на нашето изследване. IRB е етаж, а не таван, и тази идея има две основни последици.

Първо, IRB е думата означава, че ако работите в институция, която изисква IRB преглед, тогава трябва да следвате тези правила. Това може да изглежда очевидно, но забелязах, че някои хора изглежда искат да избегнат IRB. Всъщност, ако работите в етично неразрешени райони, IRB може да бъде мощен съюзник. Ако следвате правилата си, те трябва да стоят зад вас, ако нещо не е наред с вашето изследване (King and Sands 2015) . И ако не спазвате правилата си, може да се окажете сами в много трудна ситуация.

Второ, IRB не е таван означава, че просто попълването на формулярите и спазването на правилата не е достатъчно. В много случаи вие като изследовател сте този, който знае най-много как да се държи етично. В крайна сметка вие сте изследовател, а етичната отговорност е в теб; това е вашето име на хартията.

Един от начините да се гарантира, че третирате IRB като под, а не като таван, е да включите етичен аспект във вашите документи. Всъщност можете да изработите етичното си приложение, преди да започне обучението ви, за да се наложи да помислите как ще обясните работата си на вашите връстници и на обществото. Ако се чувствате неудобно, докато пишете вашето етично допълнение, тогава вашето проучване може да не удари подходящия етичен баланс. Освен че ви помага да диагностицирате собствената си работа, публикуването на етичните приложения ще помогне на изследователската общност да обсъди етичните въпроси и да установи подходящи норми, основани на примери от реални емпирични изследвания. таблица 6.3 представя емпирични научни изследвания, които според мен имат добри дискусии за етиката на научните изследвания. Не съм съгласен с всички твърдения на авторите в тези дискусии, но всички те са примери за изследователи, действащи целомъдрично в смисъл, дефиниран от Carter (1996) : във всеки един случай (1) изследователите решават какво мислят, че е правилно и какво не е наред; (2) действат въз основа на това, което са решили, дори и при лични разходи; и (3) те публично показват, че действат въз основа на етичния си анализ на ситуацията.

Таблица 6.3: Доклади със интересни дискусии за етиката на техните изследвания
проучване Проблемът е адресиран
Rijt et al. (2014) Теренни експерименти без съгласие
Избягване на контекстуални вреди
Paluck and Green (2009) Теренни експерименти в развиващата се страна
Изследвания по чувствителна тема
Комплексни въпроси за съгласие
Възстановяване на възможни вреди
Burnett and Feamster (2015) Изследвания без съгласие
Балансиране на рисковете и ползите, когато рисковете са трудни за количествено определяне
Chaabane et al. (2014) Социални последици от изследванията
Използване на изтекли файлове с данни
Jakobsson and Ratkiewicz (2006) Теренни експерименти без съгласие
Soeller et al. (2016) Нарушени условия за ползване