7.3 Връщане в началото

Бъдещето на социални изследвания ще бъде комбинация от социална наука и науката данни.

В края на нашето пътуване, нека се върнем към проучването, описано на първата страница на първата глава на тази книга. Джошуа Блумменток, Габриел Кадамуро и Робърт Он (2015) комбинираха подробни данни за телефонните обаждания от около 1,5 милиона души с данни от около 1000 души, за да преценят географското разпределение на богатството в Руанда. Оценките им бяха подобни на тези от Демографското и здравното проучване, златният стандарт на проучванията в развиващите се страни, но методът им беше около 10 пъти по-бърз и 50 пъти по-евтин. Тези драматично по-бързи и по-евтини оценки не са самоцел, те са средство за прекратяване, създавайки нови възможности за изследователи, правителства и компании. В началото на книгата описах това изследване като прозорец в бъдещето на социалните изследвания и сега се надявам да разберете защо.