5.5 Проектиране свой ​​собствен

Пет принципа за проектиране на масов проект за сътрудничество: мотивиране на участниците, стимулиране на хетерогенността, фокусиране на вниманието, създаване на изненада и етичност.

Сега, след като може да бъдете развълнувани от възможността за масово сътрудничество за решаване на вашия научен проблем, бих искал да ви предложа някакъв съвет как да го направите. Макар че масовото сътрудничество може да е по-малко познато от техниките, описани в по-ранни глави, като например проучвания и експерименти, те по същество не са по-трудни. Тъй като технологиите, които ще можете да използвате, се развиват бързо, най-полезният съвет, който мога да предложа, се изразява по-скоро в общи принципи, отколкото в инструкции стъпка по стъпка. По-конкретно, има пет основни принципа, които според мен ще ви помогнат да разработите масов проект за сътрудничество: да мотивирате участниците, да стимулирате разнородността, да съсредоточите вниманието си, да изненадате и да бъдете етични.