6.4.3 правосъдието

Справедливостта е за да гарантира, че рисковете и ползите от научните изследвания се разпределят справедливо.

Докладът "Белмонт" твърди, че принципът на правосъдието се отнася до разпределението на тежестите и ползите от изследванията. Това означава, че една група в обществото не носи разходите за научни изследвания, докато друга група печели ползите от нея. Например, през деветнадесети и началото на ХХ век, тежестта да служи като изследователски субект в медицинските изпитания пада до голяма степен върху бедните, докато ползите от подобрената медицинска помощ се дължат главно на богатите.

На практика принципът на правосъдието първоначално беше тълкуван така, че уязвимите хора да бъдат защитени от изследователите. С други думи, изследователите не трябва да бъдат допуснати да водят умишлено на безсилни. Това е тревожен модел, който в миналото голям брой етично проблемни проучвания включваха изключително уязвими участници, включително слабо образовани и лишени от свобода граждани (Jones 1993) ; затворници (Spitz 2005) ; деца с умствени увреждания (Robinson and Unruh 2008) ; и стари и изтощени болни пациенти (Arras 2008) .

Около 1990 г. обаче възгледите за правосъдието започнаха да се изместват от закрилата до достъпа (Mastroianni and Kahn 2001) . Например, активисти твърдяха, че децата, жените и етническите малцинства трябва да бъдат изрично включени в клиничните изпитания, така че тези групи да могат да се възползват от познанията, получени от тези опити (Epstein 2009) .

В допълнение към въпросите за защитата и достъпа, принципът на правосъдието често се интерпретира, за да повдига въпроси за подходящо обезщетение за участниците - въпроси, които са предмет на интензивен дебат в медицинската етика (Dickert and Grady 2008) .

Прилагането на принципа на справедливостта към нашите три примера предлага още един начин да ги разгледаме. В никое от проучванията участниците не бяха компенсирани финансово. Encore повдига най-сложните въпроси относно принципа на правосъдието. Въпреки че принципът на ползата може да предполага изключване на участници от държави с репресивни правителства, принципът на правосъдието може да спори, че позволява на тези хора да участват и да се възползват от точни измервания на цензурата в Интернет. Казусът "Талас", "Връзки" и "Време" повдига въпроси, защото една група студенти носи тежестта на изследването и само обществото като цяло се възползва. И накрая, в "Емоционална зараза" участниците, които носеха тежестта на изследването, бяха случайна извадка от населението, което най-вероятно ще се възползва от резултатите (а именно потребители на Facebook). В този смисъл дизайнът на "Емоционална зараза" е добре съобразен с принципа на правосъдието.