3.7 Заключение

Преходът от аналоговата епоха към цифровата ера създава нови възможности за изследователите. В тази глава твърдях, че големите източници на данни няма да заменят проучванията и че изобилието от големи източници на данни се увеличава, а не намалява - стойността на проучванията (раздел 3.2). След това обобщих общата рамка за грешки в изследванията, която беше разработена през първите две периоди на изследванията, и това може да помогне на изследователите да разработят и оценят подходи от трета ера (раздел 3.3). Три области, в които очаквам да видя вълнуващи възможности, са (1) вземане на проби с нестабилност (раздел 3.4), (2) интервюта с компютърно администриране (раздел 3.5) и (3) свързване на проучвания и големи източници на данни (раздел 3.6). Изследванията на изследванията винаги са се развивали, дължащи се на промени в технологиите и обществото. Трябва да прегърнем тази еволюция, докато продължаваме да черпим мъдрост от по-ранните епохи.