5.3 Отваряне на повиквания

Отворените повиквания изискват нови идеи за ясно определена цел. Те работят върху проблеми, при които решението е по-лесно да се провери, отколкото да се създаде.

В човешките изчислителни проблеми, описани в предходния раздел, изследователите са знаели как да решават проблемите, като им е предоставено достатъчно време. Тоест, Кевин Шаунски би могъл сам да класифицира всички милиони галактики, ако има неограничен срок. Понякога обаче изследователите срещат проблеми, когато предизвикателството не идва от мащаба, но от присъщата трудност на самата задача. В миналото изследовател, изправен пред една от тези интелектуално предизвикателни задачи, би могъл да поиска съвети от колеги. Сега тези проблеми могат да бъдат решени и чрез създаване на отворен проект за покани. Може да имате изследователски проблем, подходящ за открито обаждане, ако някога сте си помислили: "Не знам как да разреша този проблем, но съм сигурен, че някой друг го прави."

При откритите проекти за обаждания, изследователят създава проблем, търси решения от много хора и след това избира най-доброто. Може да ви изглежда странно да вземете проблем, който ви предизвиква и да го превърнете в тълпата, но се надявам да ви убедя с три примера - един от компютърните науки, един от биологията и един от закона - че този подход може да работи добре. Тези три примера показват, че ключът към създаването на успешен проект за отворени повиквания е да формулирате въпроса си така, че да се проверяват лесно, дори ако те са трудни за създаване. След това в края на раздела ще опиша повече как тези идеи могат да бъдат приложени към социалните изследвания.