4.7 Заключение

В цифровата ера предлага изследователи способността да провеждат експерименти, които не са били възможни преди това. Не само може изследователи работят масивни експерименти, те също могат да се възползват от специфичния характер на дигитални експерименти, за да се подобри валидност, изчислите хетерогенност на ефекти от лечението, и се изолират механизми. Тези експерименти може да се направи в напълно цифрови среди или с помощта на цифрови устройства във физическия свят.

Както е показано в главата, тези експерименти могат да се извършват в партньорство с мощни компании или те могат да бъдат направени изцяло от изследователя; не е нужно да работите в голяма технологична компания, за да проведете дигитален експеримент. Ако проектирате свой собствен експеримент, можете да управлявате променливата си цена до нула и можете да използвате три R-замени, усъвършенствате и намалите, за да изградите етика във вашия дизайн. Увеличаването на властта на изследователите да се намесват в живота на милиони хора означава, че трябва да имаме съответно увеличаване на вниманието ни към дизайна на етичните изследвания. С голяма сила идва голяма отговорност.