6.7.3 Помислете за етика на научните изследвания като непрекъснато, не дискретна

Дебатът относно етиката на социални изследвания в цифровата ера често се случва в двоични условия; например, емоционална зараза е било етично или не е етично. Това двоичен мислене поляризира дискусия, пречи на усилията за разработване на общи норми, спомага за интелектуална мързел, и освобождава изследователи, чиито изследвания се с надпис "етичен" от своята отговорност да действат по-етично. Най-продуктивни разговори, които съм виждал, включващи етика на научните изследвания се движат извън тази бинарна мислене за непрекъсната представа за етика на научните изследвания.

Основен практически проблем с бинарното схващане на научната етика е, че тя поляризира дискусията. Извикването на емоционална интоксикация "неетично" я съсипва заедно с истинските жестокости по начин, който не е полезен. По-скоро е по-полезно и подходящо да се говори специално за аспектите на проучването, които смятате за проблематични. Да се ​​отдалечим от двойното мислене и поляризиращия език не е призив да използваме мълчаливия език, за да скрием неетичното поведение. По-скоро постоянната представа за етика, според мен, ще доведе до по-внимателен и точен език. Освен това, непрекъснатото понятие за етика в научните изследвания изяснява, че всички - дори и изследователи, които вършат работа, която вече се смята за "етична" - трябва да се стремят да създадат още по-добър етичен баланс в своята работа.

Крайното предимство на движението към непрекъснатото мислене е, че то насърчава интелектуалното смирение, което е подходящо в условията на трудни етични предизвикателства. Въпросите на научната етика в дигиталната епоха са трудни и нито един човек не трябва да е прекалено уверен в собствената си способност да диагностицира правилния ход на действие.