4.6 Съвети

Независимо дали правите нещата сами или работите с партньори, бих искал да предложа четири съвета, които съм намерил особено полезни в собствената си работа. Първите две съвети се отнасят за всеки експеримент, докато вторият е много по-специфичен за експериментите с дигитална възраст.

Първото ми съвещание за това, когато правите експеримент, е, че трябва да мислите колкото е възможно повече, преди да се съберат данни. Това вероятно изглежда очевидно за изследователите, свикнали да провеждат експерименти, но това е много важно за тези, които са свикнали да работят с големи източници на данни (вж. Глава 2). С такива източници по-голямата част от работата се извършва, след като разполагате с данните, но експериментите са обратното: по-голямата част от работата трябва да бъде извършена, преди да събирате данни. Един от най-добрите начини да накарате себе си да мисли внимателно, преди да събирате данни, е да създадете и регистрирате план за предварителния анализ на Вашия експеримент, в който основно описвате анализа, който ще проведете (Schulz et al. 2010; Gerber et al. 2014; Simmons, Nelson, and Simonsohn 2011; Lin and Green 2016) .

Втората част от общия съвет е, че нито един експеримент няма да бъде съвършен и затова трябва да обмислите проектирането на поредица от експерименти, които се укрепват един друг. Чувал съм това описано като стратегията на армадата ; вместо да се опитвате да построите един масивен боен кораб, трябва да изградите много по-малки кораби с допълнителни сили. Тези видове проучвания с много експерименти са рутинни в психологията, но те се срещат рядко другаде. За щастие, ниската цена на някои цифрови експерименти прави проучванията с много експерименти по-лесни.

Като се има предвид този общ облик, сега бих искал да предложа две съвети, които са по-специфични за проектирането на експерименти с дигиталната ера: да създадете нулеви данни за променливите разходи (раздел 4.6.1) и да изградите етика във вашия проект (раздел 4.6.2).