6.4 Bốn nguyên tắc

Bốn nguyên tắc có thể hướng dẫn các nhà nghiên cứu phải đối mặt với sự không chắc chắn về đạo đức là: Tôn trọng người, beneficence, Tư pháp, và tôn trọng luật pháp và lợi ích cộng đồng.

Những thách thức đạo đức mà các nhà nghiên cứu phải đối mặt trong thời đại kỹ thuật số có phần khác với những người trong quá khứ. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu có thể giải quyết những thách thức này bằng cách xây dựng trên suy nghĩ đạo đức trước đó. Đặc biệt, tôi tin rằng các nguyên tắc được trình bày trong hai báo cáo - Báo cáo Belmont (Belmont Report 1979) và Báo cáo Menlo (Dittrich, Kenneally, and others 2011) - có thể giúp các nhà nghiên cứu giải thích về những thách thức đạo đức mà họ phải đối mặt. Như tôi đã mô tả chi tiết hơn trong phụ lục lịch sử của chương này, cả hai báo cáo này là kết quả của nhiều năm thảo luận của các chuyên gia với nhiều cơ hội đầu vào từ nhiều bên liên quan.

Đầu tiên, vào năm 1974, do các nhà nghiên cứu - như nghiên cứu về giang mai Tuskegee khét tiếng, trong đó gần 400 trăm người Mỹ gốc Phi bị các nhà nghiên cứu tích cực lừa gạt và tiếp cận với điều trị an toàn và hiệu quả trong gần 40 năm (xem phụ lục lịch sử) - Quốc hội Hoa Kỳ đã tạo ra một ủy ban quốc gia để đưa ra các hướng dẫn đạo đức cho nghiên cứu liên quan đến các chủ đề của con người. Sau bốn năm họp tại Trung tâm Hội nghị Belmont, nhóm sản xuất Báo cáo Belmont , một tài liệu mảnh mai nhưng mạnh mẽ. Báo cáo Belmont là cơ sở trí tuệ cho Quy tắc chung , bộ quy định quản lý nghiên cứu đối tượng của con người rằng IRB được giao nhiệm vụ thực thi (Porter and Koski 2008) .

Sau đó, trong năm 2010, để đối phó với những thất bại đạo đức của các nhà nghiên cứu bảo mật máy tính và khó khăn trong việc áp dụng các ý tưởng trong Báo cáo Belmont cho nghiên cứu kỹ thuật số, Chính phủ Hoa Kỳ - đặc biệt là Bộ An ninh Nội địa tạo ra một khuôn khổ đạo đức hướng dẫn cho nghiên cứu liên quan đến công nghệ thông tin và truyền thông (ICT). Kết quả của nỗ lực này là Báo cáo Menlo (Dittrich, Kenneally, and others 2011) .

Cùng với nhau, Báo cáo Belmont và Báo cáo Menlo đưa ra bốn nguyên tắc có thể hướng dẫn các thảo luận đạo đức của các nhà nghiên cứu: Tôn trọng người , lợi ích , công tôn trọng pháp luật và lợi ích công cộng . Áp dụng bốn nguyên tắc này trong thực tế không phải lúc nào cũng đơn giản, và nó có thể đòi hỏi sự cân bằng khó khăn. Tuy nhiên, các nguyên tắc này giúp làm rõ sự cân bằng, đề xuất các cải tiến đối với thiết kế nghiên cứu và cho phép các nhà nghiên cứu giải thích lý do của họ với nhau và công chúng.