6.2.1 Contagion Emotional

700.000 người dùng Facebook đã được đưa vào một thử nghiệm có thể đã thay đổi cảm xúc của họ. Những người tham gia đã không đồng ý và nghiên cứu không phụ thuộc vào sự giám sát đạo đức của bên thứ ba có ý nghĩa.

Trong một tuần vào tháng 1 năm 2012, khoảng 700.000 người dùng Facebook đã được đưa vào một thử nghiệm để nghiên cứu "sự lây lan tình cảm", mức độ cảm xúc của một người bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của những người mà họ tương tác. Tôi đã thảo luận thí nghiệm này trong chương 4, nhưng tôi sẽ xem xét lại nó ngay bây giờ. Những người tham gia thí nghiệm lây nhiễm cảm xúc được đưa vào bốn nhóm: một nhóm “giảm tiêu cực”, với những bài viết có từ tiêu cực (ví dụ, buồn) bị chặn ngẫu nhiên xuất hiện trong News Feed; một nhóm "giảm tích cực" cho những người có bài viết tích cực (ví dụ, hạnh phúc) đã bị chặn ngẫu nhiên; và hai nhóm đối chứng, một nhóm giảm dương tính và một nhóm cho nhóm giảm tiêu cực. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người trong nhóm giảm dương tính sử dụng ít từ tích cực hơn và những từ tiêu cực nhiều hơn một chút, so với nhóm chứng. Tương tự như vậy, họ thấy rằng những người trong điều kiện giảm tiêu cực sử dụng những từ tích cực hơn một chút và hơi ít những từ tiêu cực. Do đó, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng về sự lây lan cảm xúc (Kramer, Guillory, and Hancock 2014) ; để có một cuộc thảo luận đầy đủ hơn về thiết kế và kết quả của thí nghiệm, xem chương 4.

Sau khi bài báo này được xuất bản trong Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia , đã có một sự phản đối kịch liệt rất lớn từ cả các nhà nghiên cứu và báo chí. Phẫn nộ xung quanh bài báo tập trung vào hai điểm chính: (1) người tham gia không đưa ra bất kỳ sự đồng ý nào ngoài các điều khoản dịch vụ chuẩn của Facebook và (2) nghiên cứu đã không trải qua đánh giá đạo đức của bên thứ ba có ý nghĩa (Grimmelmann 2015) . Các câu hỏi về đạo đức được nêu ra trong cuộc tranh luận này khiến cho tạp chí nhanh chóng xuất bản một “biểu hiện quan tâm biên tập” hiếm hoi về quy trình xem xét đạo đức và đạo đức cho nghiên cứu (Verma 2014) . Trong những năm tiếp theo, thí nghiệm này tiếp tục là một nguồn tranh luận gay gắt và bất đồng, và những lời chỉ trích của thí nghiệm này có thể có tác động không mong muốn trong việc đưa loại nghiên cứu này vào bóng tối (Meyer 2014) . Đó là, một số đã lập luận rằng các công ty đã không ngừng chạy các loại thí nghiệm này - họ đã chỉ dừng nói về chúng ở nơi công cộng. Cuộc tranh luận này có thể đã giúp thúc đẩy việc tạo ra một quá trình xem xét đạo đức cho nghiên cứu tại Facebook (Hernandez and Seetharaman 2016; Jackman and Kanerva 2016) .