6.7.2 Đặt mình vào vị trí của người khác

Thường thì các nhà nghiên cứu tập trung vào mục tiêu khoa học của công việc của họ rằng họ chỉ nhìn thế giới qua ống kính đó. Cận thị này có thể dẫn đến sự phán xét đạo đức tồi tệ. Vì vậy, khi bạn đang suy nghĩ về nghiên cứu của bạn, hãy thử tưởng tượng người tham gia của bạn, các bên liên quan khác có liên quan như thế nào, và thậm chí một nhà báo có thể phản ứng với nghiên cứu của bạn. Quan điểm này khác với hình ảnh bạn cảm thấy thế nào ở mỗi vị trí này. Thay vào đó, nó đang cố gắng tưởng tượng như thế nào những người khác sẽ cảm thấy, một quá trình có khả năng gây ra sự đồng cảm (Batson, Early, and Salvarani 1997) . Suy nghĩ qua công việc của bạn từ những quan điểm khác nhau này có thể giúp bạn thấy trước các vấn đề và chuyển công việc của bạn thành cân bằng đạo đức tốt hơn.

Hơn nữa, khi tưởng tượng công việc của bạn từ quan điểm của người khác, bạn nên mong đợi rằng họ có khả năng cố định vào các kịch bản xấu nhất sinh động. Ví dụ, để đáp ứng với Contagion tình cảm, một số nhà phê bình tập trung vào khả năng rằng nó có thể đã kích hoạt tự tử, một kịch bản trường hợp xấu nhất có thể xác suất thấp nhưng cực kỳ sinh động. Một khi cảm xúc của con người đã được kích hoạt và họ tập trung vào các kịch bản xấu nhất, họ hoàn toàn có thể mất dấu khả năng xảy ra trường hợp xấu nhất này (Sunstein 2002) . Thực tế là mọi người có thể phản ứng tình cảm, tuy nhiên, không có nghĩa là bạn nên bác bỏ chúng như là không thông tin, không hợp lý, hoặc ngu ngốc. Tất cả chúng ta nên khiêm tốn, đủ để nhận ra rằng không ai trong chúng ta có một cái nhìn hoàn hảo về đạo đức.