6.4.3 Tư pháp

Tư pháp là nhằm đảm bảo rằng các rủi ro và lợi ích của nghiên cứu được phân phối công bằng.

Báo cáo Belmont cho rằng nguyên tắc Tư pháp đề cập đến sự phân bố gánh nặng và lợi ích của nghiên cứu. Đó là, nó không phải là trường hợp một nhóm trong xã hội chịu chi phí nghiên cứu trong khi một nhóm khác gặt hái lợi ích của nó. Ví dụ, trong thế kỷ thứ mười hai và đầu thế kỷ XX, gánh nặng phục vụ như là đối tượng nghiên cứu trong các thử nghiệm y khoa giảm phần lớn vào người nghèo, trong khi lợi ích của việc chăm sóc y tế được cải thiện chủ yếu là người giàu.

Trong thực tế, nguyên tắc Tư pháp ban đầu được hiểu là có nghĩa là những người dễ bị tổn thương cần được bảo vệ khỏi các nhà nghiên cứu. Nói cách khác, các nhà nghiên cứu không nên được phép cố ý săn mồi vào bất lực. Đó là một mô hình khó khăn trong quá khứ, một số lượng lớn các nghiên cứu có vấn đề về mặt đạo đức liên quan đến những người tham gia cực kỳ dễ bị tổn thương, bao gồm cả các công dân kém học vấn và không được hưởng quyền lợi (Jones 1993) ; tù nhân (Spitz 2005) ; thể chế, tinh thần tàn tật trẻ em (Robinson and Unruh 2008) ; và bệnh nhân bệnh viện cũ và suy nhược (Arras 2008) .

Khoảng năm 1990, tuy nhiên, quan điểm của Tư pháp bắt đầu xoay từ bảo vệ để truy cập (Mastroianni and Kahn 2001) . Ví dụ, các nhà hoạt động lập luận rằng trẻ em, phụ nữ và dân tộc thiểu số cần được đưa vào các thử nghiệm lâm sàng một cách rõ ràng để các nhóm này có thể hưởng lợi từ kiến ​​thức thu được từ các thử nghiệm này (Epstein 2009) .

Ngoài các câu hỏi về bảo vệ và truy cập, nguyên tắc Tư pháp thường được giải thích để đưa ra các câu hỏi về bồi thường thích hợp cho người tham gia — các câu hỏi có thể bị tranh luận gay gắt về đạo đức y tế (Dickert and Grady 2008) .

Áp dụng nguyên tắc Tư pháp cho ba ví dụ của chúng tôi cung cấp một cách khác để xem chúng. Trong các nghiên cứu không có người tham gia được bồi thường về tài chính. Encore nêu ra những câu hỏi phức tạp nhất về nguyên tắc Tư pháp. Mặc dù nguyên tắc của Beneficence có thể đề xuất loại trừ những người tham gia từ các quốc gia có chính phủ kìm nén, nguyên tắc Tư pháp có thể tranh luận cho phép những người này tham gia — và hưởng lợi từ các phép đo kiểm chính xác về kiểm duyệt Internet. Trường hợp của Tastes, Ties và Time cũng đặt ra câu hỏi bởi vì một nhóm sinh viên mang gánh nặng của nghiên cứu và chỉ có xã hội được hưởng lợi chung. Cuối cùng, trong cảm xúc Contagion, những người tham gia gánh chịu gánh nặng của nghiên cứu là một mẫu ngẫu nhiên từ dân số có nhiều khả năng hưởng lợi từ kết quả (cụ thể là người dùng Facebook). Theo nghĩa này, thiết kế của Tình cảm Contagion đã được liên kết tốt với nguyên tắc Tư pháp.