5.5.3 ý Focus

Do bạn đã tìm ra cách để thúc đẩy sự tham gia và bạn có thể tận dụng những người tham gia với nhiều sở thích và kỹ năng khác nhau, thách thức lớn tiếp theo mà bạn có với tư cách là một nhà thiết kế là tập trung sự chú ý của người tham gia vào nơi nó sẽ có giá trị nhất được phát triển rộng rãi trong cuốn sách Tái tạo khám phá của Michael Nielsen (2012) . Trong các dự án tính toán của con người, chẳng hạn như Galaxy Zoo, nơi các nhà nghiên cứu kiểm soát rõ ràng các nhiệm vụ, trọng tâm của sự chú ý là dễ nhất để duy trì. Ví dụ, trong Vườn thú Galaxy, các nhà nghiên cứu có thể đã cho thấy từng thiên hà cho đến khi có thỏa thuận về hình dạng của nó. Hơn nữa, trong thu thập dữ liệu phân tán, một hệ thống tính điểm cũng có thể được sử dụng để tập trung các cá nhân vào việc cung cấp đầu vào hữu ích nhất, như đã được thực hiện trong PhotoCity.