6.6 Kawasan kesukaran

Empat prinsip etika-Menghormati Orang, Kebaikan, Kehakiman, dan Menghormati Undang-undang dan Kepentingan Umum-dan dua kerangka kerja etika-konsekuensialisme dan deontologi-harus membantu anda menilai tentang masalah etika penyelidikan yang anda hadapi. Walau bagaimanapun, berdasarkan ciri-ciri penyelidikan digital-umur yang dijelaskan sebelum ini dalam bab ini dan berdasarkan perdebatan etika yang telah kita pertimbangkan setakat ini, saya melihat empat bidang kesukaran tertentu: persetujuan yang dimaklumkan , pemahaman dan pengurusan risiko maklumat , privasi , dan membuat keputusan dalam menghadapi ketidakpastian . Di bahagian seterusnya, saya akan menerangkan empat isu ini dengan lebih terperinci dan memberi nasihat tentang cara mengendalikannya.