6.6 Àrees de dificultat

Els quatre principis ètics: el respecte a les persones, la beneficència, la justícia i el respecte pel dret i l'interès públic, i els dos marcs ètics, el consegüentisme i la deontologia, us ajudaran a raonar sobre els problemes d'ètica de la vostra recerca. No obstant això, sobre la base de les característiques de la recerca en edat digital descrits anteriorment en aquest capítol i en funció dels debats ètics que hem considerat fins ara, veig quatre àrees de dificultat particular: el consentiment informat , la comprensió i la gestió del risc informacional , la privadesa i la presa de decisions davant la incertesa . A les següents seccions, vaig a descriure aquests quatre temes amb més detall i oferim consells sobre com gestionar-los.