6.6 sritys sunkumų

Keturi etikos principai - pagarba asmenims, nauda, ​​teisingumas ir teisė bei viešasis interesas - ir du etikos principai - pasekmė ir deontologija - turėtų padėti jums suprasti bet kokias mokslinių tyrimų etikos problemas, su kuriomis susiduriate. Tačiau remiantis anksčiau šiame skyriuje aprašytomis skaitmeninio amžiaus tyrimų charakteristikomis ir atsižvelgiant į etikos diskusijas, kurias mes iki šiol svarstėme, manau, kad yra keturios ypač sudėtingos sritys: informuotas sutikimas , supratimas ir informacijos rizikos valdymas , privatumas ir sprendimų priėmimas nesant abejonių . Kituose skyriuose apibūdinsiu šiuos keturis klausimus išsamiau ir pateiksiu patarimų, kaip su jais elgtis.