6.6 zorluk Alanları

Dört etik ilke - Kişilere Saygı, Fayda, Adalet ve Yasalara ve Kamu Çıkarına Saygı - iki etik çerçeve - sonuççuluğa ve deontolojiye - bakmakta olduğunuz araştırma etiği problemleri hakkında aklınızda bulunmanıza yardımcı olmalıdır. Ancak, bu bölümde daha önce açıklanan dijital çağ araştırmalarının özelliklerine dayanarak ve şimdiye kadar ele aldığımız etik tartışmalara dayanarak, özellikle şu dört zorluğun bulunduğunu görüyorum: bilgilendirilmiş rıza , bilgi riskini anlama ve yönetme , gizlilik ve karar verme belirsizlik karşısında . Sonraki bölümlerde, bu dört konuyu daha ayrıntılı olarak anlatacağım ve bunları nasıl kullanacağım konusunda tavsiyede bulunacağım.