6.6 jomas grūtībās

Četri ētikas principi - Personu cieņa, labklājība, taisnīgums un tiesību un sabiedrības interešu ievērošana - un divi ētikas principi - secība un deontoloģija - jums vajadzētu padomāt par jebkādām pētniecības ētikas problēmām, ar kurām saskaras. Tomēr, balstoties uz šajā nodaļā aprakstītajiem digitālās vecuma pētījumu raksturlielumiem un balstoties uz ētiskām debatēm, kuras mēs esam apsvēruši līdz šim, es redzu četras jomas, kas rada īpašas grūtības: informētu piekrišanu , izpratni un informācijas risku pārvaldību , privātumu un lēmumu pieņemšanu ņemot vērā nenoteiktību . Nākamajās sadaļās es aprakstīšu šos četrus jautājumus detalizētāk un sniegs padomu par to, kā ar tiem rīkoties.