6.6 Oblasti obtížnosti

Čtyři etické principy - respekt k osobám, užitečnost, spravedlnost a respekt k právu a veřejnému zájmu - a dva etické rámce - následný důsledek a deontologie - by vám měly pomoct uvažovat o všech problémech s výzkumnou etikou, které čelíte. Avšak na základě charakteristik výzkumu digitálního věku popsaného výše v této kapitole a na základě etických diskusí, které jsme dosud uvažovali, vidím čtyři oblasti s obtížemi: informovaný souhlas , porozumění a řízení informačního rizika , soukromí a rozhodování tváří v tvář nejistotě . V dalších částech podrobněji popíšu tyto čtyři problémy a nabídnu radu, jak je zvládnout.