6.6 raskuspunkte

Neli eetilisi põhimõtteid - inimeste austamine, kasu toomine, õiglus ning seaduste ja avaliku huvi austamine - ja kaks eetilist raamistikku - tagajärjed ja deontoloogia - peaksid aitama teil mõelda mis tahes teadusuuringute eetikaprobleemidele, millega te ees seisate. Siiski, lähtudes käesolevas peatükis varasemalt kirjeldatud digitaalajastute uuringute omadustest ja lähtudes senistest eetilistest aruteludest, näen ma neli erilist raskust: teadlik nõusolek , informatsiooniriski mõistmine ja haldamine , privaatsus ja otsuste tegemine ebakindlust silmas pidades . Järgmistes lõikudes kirjeldan neid nelja teemat üksikasjalikumalt ja anna nõu selle kohta, kuidas neid lahendada.