6.6 Obszary trudności

Cztery zasady etyczne - szacunek dla osób, życzliwość, sprawiedliwość i szacunek dla prawa i interesu publicznego - i dwie ramy etyczne - konsekwencjalizm i deontologia - powinny pomóc ci w zrozumieniu wszelkich problemów etyki badawczej, przed którymi stoisz. Jednakże, w oparciu o charakterystykę badań wieku elektronicznego opisanych wcześniej w tym rozdziale i opartych na debatach etycznych, które rozważaliśmy do tej pory, widzę cztery obszary o szczególnych trudnościach: świadomą zgodę , zrozumienie i zarządzanie ryzykiem informacyjnym , prywatność i podejmowanie decyzji w obliczu niepewności . W następnych rozdziałach opiszę te cztery zagadnienia bardziej szczegółowo i udzielę wskazówek, jak sobie z nimi radzić.