6.6 çətinlik sahələri

Dörd etik prinsip - Şəxslərə hörmət, Hörmət, Ədalət və Haqqa Hörmət və İctimaiyyət üçün hörmət və iki etik çərçivə - sonluğun və deontoloji - qarşılaşdığınız hər hansı bir araşdırma etikası problemi barədə düşünməyə kömək etməlidir. Lakin, bu fəsildə əvvəllər təsvir olunan və bu günə qədər nəzərdən keçirdiklərimiz etik müzakirələrə əsaslanan rəqəmsal yaş tədqiqatının xüsusiyyətlərinə əsasən, müəyyən çətinliklərin dörd sahəsini görürəm: məlumatlı razılığa , informasiya riskini , gizlilikqərarların qəbul edilməsi və idarə edilməsi qeyri-müəyyənlik qarşısında . Növbəti bölmələrdə bu dörd məsələni daha ətraflı təsvir edəcəyəm və onları necə idarə etmək barədə məsləhətlər verəcəyəm.