6.6 Areas sa kalisud

Ang upat ka prinsipyo sa pamatasan-Pagtahod sa mga Persona, Kaayohan, Hustisya, ug Pagrespeto sa Balaod ug Pampublikong Kaugalingon-ug ang duha ka ethical frameworks-consequentialism ug deontology-kinahanglan makatabang kanimo sa pagpangatarungan mahitungod sa bisan unsang problema sa panukiduki nga imong giatubang. Bisan pa, base sa mga kinaiya sa research nga digital nga edad nga gihulagway sa sayo pa niini nga kapitulo ug gibase sa mga debate sa pamatasan nga atong gihunahuna sa pagkakaron, nakita nako ang upat ka mga bahin sa partikular nga kalisud: pahibalo sa pag-uyon , pagsabot ug pagdumala sa risgo sa kasayuran , privacy , ug paghimo og mga desisyon sa atubang sa kawalay kasigurohan . Sa sunod nga mga seksyon, akong ihulagway kining upat ka mga isyu sa mas detalye ug mohatag tambag kon unsaon kini pagdumala.