6.6 Gebieden van moeilijkheid

De vier ethische principes - Respect voor personen, Weldadigheid, Rechtvaardigheid en Respect voor recht en publiek belang - en de twee ethische kaders - consequentialisme en deontologie - zouden je moeten helpen redeneren over eventuele problemen met onderzoekethiek waarmee je wordt geconfronteerd. Op basis van de kenmerken van onderzoek naar digitaal ouder worden eerder in dit hoofdstuk beschreven en gebaseerd op de ethische discussies die we tot nu toe hebben overwogen, zie ik vier gebieden met bijzondere moeilijkheden: geïnformeerde toestemming , begrip en beheer van informatierisico's , privacy en beslissingen nemen in het licht van onzekerheid . In de volgende paragrafen zal ik deze vier kwesties in meer detail beschrijven en advies geven over hoe ze moeten worden aangepakt.