6.6 Zailtasun-arloak

Lau printzipio etikoak: Pertsonekiko Errespetua, Onura, Justizia, eta Zuzenbide Publikoa eta Interes Publikoa errespetatzea, eta bi esparru etiko, konsekuentzialismoa eta deontologia, aurrez aurre ditugun edozein ikerketa-etika arazoengatik. Hala eta guztiz ere, kapitulu honetan lehenago deskribatutako analisi digitaleko ezaugarrien arabera eta orain arte eztabaidatutako eztabaida etikoetan oinarrituta, zailtasun jakin bateko lau arlo ikusten ditut: informatutako baimena , ulermena eta informazioa kudeatzeko arriskua , pribatutasuna eta erabakiak hartzeko ziurgabetasunaren aurrean . Hurrengo ataletan, lau gai hauek zehatz-mehatz deskribatuko ditut eta hauek nola kudeatzen diren aholkatzeko.