6.6 Områder vanskelighets

De fire etiske prinsippene - Respekt for personer, fordel, rettferdighet og respekt for lov og offentlig interesse - og de to etiske rammene - konsekvensisme og deontologi - skal hjelpe deg med å redegjøre for eventuelle forskningsetiske problemer du står overfor. Men basert på egenskapene til digitalalderforskning som er beskrevet tidligere i dette kapittelet og basert på de etiske debattene vi har vurdert hittil, ser jeg fire områder med særlig vanskelighet: informert samtykke , forståelse og håndtering av informasjonsrisiko , personvern og beslutninger i møte med usikkerhet . I de neste avsnittene vil jeg beskrive disse fire problemene mer detaljert og gi råd om hvordan de skal håndteres.