6.6 Области тешкоћа

Четири етичка начела - Поштовање личности, користи, праведност и поштовање закона и јавног интереса - и два етичка оквира - последичност и деонтологија - требало би да вам помогну да размотрите било какве проблеме истраживачке етике са којима се суочавате. Међутим, на основу карактеристика дигиталног истраживања која је раније описана у овом поглављу и заснована на етичким дебатама које смо до сада разматрали, видим четири подручја од посебног потешкоћа: информирану сагласност , разумијевање и управљање информацијским ризиком , приватношћу и доношењем одлука у случају неизвесности . У наредним одељцима ћу детаљније описати ова четири питања и понудити савјете о томе како се њима бавити.