6.6 Področja težavnosti

Štiri etična načela - Spoštovanje do oseb, koristnosti, pravičnosti in spoštovanja zakona in javnega interesa - in oba etična okvira - posledicizem in deontologija - vam morata pomagati razumeti vse probleme raziskovalne etike, s katerimi se soočate. Vendar pa na podlagi značilnosti raziskav digitalne dobe, opisanih v tem poglavju in ki temeljijo na etičnih razpravah, ki smo jih obravnavali doslej, vidim štiri področja s posebnimi težavami: informirano soglasje , razumevanje in upravljanje informativnega tveganja , zasebnosti in odločanja v obraz negotovosti . V naslednjih poglavjih bom podrobneje opisal ta štiri vprašanja in ponudil nasvete o tem, kako ravnati z njimi.