6.6 Cov cheeb tsam ntawm kev nyuaj

Lub tswvyim plaub ntawm kev ncaj ncees-Kev saib taus rau cov neeg, Kev pab, Kev Ncaj Ncees, thiab Kev Sib Haum rau Txoj Cai thiab Kev Tshaj Tawm rau Tsoomfwv-thiab ob txoj kev ncaj ncees-kev kawm thiab kev kho-yuav tsum pab koj txog cov teeb meem kev tshawb fawb txog kev ncaj ncees uas koj tab tom ntsib. Txawm li cas los, raws li nyob rau hauv cov yam ntxwv ntawm cov muaj hnub nyoog tshawb fawb piav ua ntej lawm nyob rau hauv tshooj no thiab raws li lub koom sib cav tswv yim peb tau kawm kom deb li deb, kuv pom plaub tug qhov chaw ntawm kev nyuaj: ntawv tso cai, kev nkag siab thiab kev tswj cov xwm txheej uas yuav muaj, tus kheej, thiab ua kev txiav txim siab nyob rau hauv lub ntsej muag ntawm uncertainty . Hauv tshooj txuas ntxiv, kuv yuav qhia txog plaub yam teeb meem hauv kev qhia ntau ntxiv thiab tawm tswv yim txog kev daws lawv li cas.