6.6 raointean de dhuilgheadas

Bu chòir na ceithir prionnsabalan eiticeil - Spèis do Dhaoine, Buannachd, Ceartas, agus Urram airson Lagh agus Ùidh Poblach - agus an dà fhrèam beusach - mar thoradh air sin agus deontology - ur cuideachadh le adhbhar sam bith mu dhuilgheadasan creideas sam bith a tha romhainn. Ach, stèidhichte air comharran rannsachadh aois-digiteach a chaidh a mhìneachadh na bu tràithe sa chaibideil seo agus stèidhichte air na deasbadan beusail a tha sinn air beachdachadh gu ruige seo, tha mi a 'faicinn ceithir raointean le duilgheadas sònraichte: cead fiosraichte , tuigse agus stiùireadh cunnairt fiosrachaidh , prìobhaideachd , agus co-dhùnaidhean a dhèanamh ann an aghaidh mì-chinnt . Anns na h-ath earrannan, bheir mi cunntas air na ceithir ceistean seo gu mionaideach agus bheir mi comhairle mu mar a làimhsicheas iad iad.