6.6 Alueet vaikeuksia

Neljä eettistä periaatetta - Henkilöiden kunnioittaminen, hyvinvointi, oikeudenmukaisuus ja lain ja yleisen edun kunnioittaminen - sekä kaksi eettistä kehystä - johdonmukaisuus ja deontologia - auttaisivat sinua syyttämään mitä tahansa etiikan ongelmia. Kuitenkin, joka perustuu tässä luvussa aiemmin kuvattuihin digitaalisen ikäluokituksen ominaisuuksiin, jotka perustuvat tähän mennessä pidettyihin eettisiin keskusteluihin, näen neljää erityisen vaikeaa aluetta: tietoinen suostumus , informaation riskin ymmärtäminen ja hallinta , yksityisyys ja päätösten tekeminen epävarmuuden edessä . Seuraavissa osiossa kuvaan näitä neljää kysymystä yksityiskohtaisemmin ja tarjotaan neuvoja siitä, miten niitä käsitellään.