3.7 Xulosa

Analog yoshdan raqamli yoshga o'tish tadqiqotchi tadqiqotchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Ushbu bobda men katta ma'lumot manbalarining so'rovlar o'rnini bosa olmasligini va katta ma'lumot manbalarining ko'pligi ortib borayotganini emas, balki tadqiqotlarning qiymatini kamaytirishini ta'kidladim (3.2-bo'lim). Keyinchalik, tadqiqot tadqiqotining dastlabki ikki davrida ishlab chiqilgan umumiy tadqiqot xatolik doirasini umumlashtirdim va bu tadqiqotchilarga uchinchi davr yondashuvlarini ishlab chiqishda va baholashda yordam berishi mumkin (3.3-bo'lim). Qiziqarli imkoniyatlarni ko'rmoqchi bo'lgan uchta soha quyidagilar: (1) noaniqlik masalalarini tanlash (3.4-bo'lim), (2) kompyuter bilan boshqariladigan intervyular (3.5-bo'lim) va (3) tadqiqotlarni va katta ma'lumot manbalarini (3.6-bo'lim) bog'lash. So'rov tadqiqotlari texnologiya va jamiyatdagi o'zgarishlarga asoslangan holda doimo rivojlanib kelmoqda. Erta davrdan donolik olishda davom etsak, bu evolyutsiyani qabul qilishimiz kerak.