3.7 Қорытынды

Аналогтық жастан цифрлық жасқа көшу зерттеу зерттеушілеріне жаңа мүмкіндіктер жасайды. Осы тарауда үлкен дерек көздері сауалнамаларды алмастырмайды және үлкен деректер көздерінің көптігі азайып кетпейді - бұл зерттеулердің мәні (3.2 бөлім). Содан кейін, зерттеу жұмыстарының алғашқы екі кезеңінде әзірленген және зерттеушілерге үшінші дәуірдегі тәсілдерді (3.3 бөлім) әзірлеуге және бағалауға көмектесетін жалпы шолу қателерінің құрылымын қорытындыладым. Мүмкіндіктерді көруге үміттенетін үш сала: 1) ықтималдықпен іріктеу (3.4 бөлім), (2) компьютермен басқарылатын сұхбат (3.5 бөлім) және (3) сауалнамалар мен үлкен деректер көздерін байланыстырады (3.6-бөлім). Сауалнама зерттеуі технология мен қоғамдағы өзгерістерге байланысты әрдайым дамыды. Бұрынғы дәуірден даналық алуды жалғастыра отырып, бұл эволюцияны қабылдауымыз керек.