3.7 Konklusjon

Overgangen fra den analoge alderen til den digitale tidsalderen skaper nye muligheter for undersøkelsesforskere. I dette kapittelet har jeg argumentert for at store datakilder ikke erstatter undersøkelser, og at overfloden av store datakilder øker - ikke reduseres - verdien av undersøkelser (avsnitt 3.2). Deretter oppsummerte jeg det samlede undersøkelsesfeilrammene som ble utviklet i løpet av de to første årene av undersøkelsesforskning, og som kan hjelpe forskere til å utvikle og evaluere tredjepartstilnærminger (avsnitt 3.3). Tre områder der jeg forventer å se spennende muligheter, er (1) ikke-sannsynlig prøvetaking (avsnitt 3.4), (2) datastyrte intervjuer (seksjon 3.5) og (3) sammenkobling av undersøkelser og store datakilder (pkt. 3.6). Undersøkelsesforskning har alltid utviklet seg, drevet av endringer i teknologi og samfunn. Vi bør omfavne den evolusjonen, mens vi fortsetter å tegne visdom fra tidligere epoker.