3.7 Išvada

Perėjimas nuo analogiško amžiaus į skaitmeninį amžių sukuria naujas galimybes tyrėjų apklausai. Šiame skyriuje aš teigiau, kad dideli duomenų šaltiniai nepakeis apklausų ir kad didelių duomenų šaltinių gausa didėja, o ne mažėja - apklausų vertė (3.2 skirsnis). Toliau aš apibendrino bendrą tyrimo klaidų sistemą, kuri buvo sukurta per pirmuosius dvejus tyrimo laikotarpius ir kuri gali padėti mokslininkams kurti ir vertinti trečiosios kartos metodus (3.3 skirsnis). Trys sritys, kuriose tikiuosi pamatyti įdomias galimybes, yra: 1) nepageidaujamų atvejų atranka (3.4 skirsnis); 2) kompiuteriniai pokalbiai (3.5 skirsnis); 3) tyrimai ir dideli duomenų šaltiniai (3.6 skirsnis). Tyrimų tyrimai visada vystėsi, priklausomai nuo technologijų ir visuomenės pokyčių. Mes turėtume atsižvelgti į šią evoliuciją, toliau besimaudydami išminties iš ankstesnių erų.