3.7 Záver

Prechod z analógového veku na digitálny vek vytvára nové príležitosti pre výskumníkov. V tejto kapitole som tvrdil, že veľké zdroje údajov nenahradia prieskumy a že množstvo veľkých dátových zdrojov sa zvyšuje - nie klesá - hodnota prieskumov (časť 3.2). Ďalej som zhrnul celkový rámec chýb prieskumu, ktorý bol vyvinutý počas prvých dvoch období výskumu prieskumu a ktorý môže pomôcť výskumníkom rozvíjať a hodnotiť prístupy tretej éry (oddiel 3.3). Tri oblasti, v ktorých očakávam vzrušujúce príležitosti, sú (1) výber pravdepodobnosti (oddiel 3.4), (2) rozhovory spravované počítačom (oddiel 3.5) a (3) prepojenie prieskumov a veľkých zdrojov údajov (oddiel 3.6). Výskum v oblasti prieskumu sa vždy vyvíjal, čo bolo spôsobené zmenami v technológii a spoločnosti. Túto evolúciu by sme mali brať do úvahy, kým budeme pokračovať v čerpaní múdrosti z predošlých období.