3.7 తీర్మానం

అనలాగ్ వయస్సు నుండి డిజిటల్ వయస్సుకి పరివర్తనం సర్వే పరిశోధకులకు కొత్త అవకాశాలను సృష్టిస్తుంది. ఈ అధ్యాయంలో, పెద్ద డేటా మూలాల సర్వేలను భర్తీ చేయదు మరియు పెద్ద డేటా మూలాల సమృద్ధి పెరుగుతుంది - తగ్గిపోదు - సర్వేల విలువ (సెక్షన్ 3.2). తరువాత, నేను సర్వే పరిశోధన యొక్క మొదటి రెండు కాలాల్లో అభివృద్ధి చేయబడిన మొత్తం సర్వే లోపం ఫ్రేమ్వర్క్ను సంగ్రహించి, పరిశోధకులు మూడవ-కాల విధానాలను (సెక్షన్ 3.3) అభివృద్ధి పరచడానికి మరియు విశ్లేషించడానికి సహాయపడుతుంది. (1) నాన్-సంభావ్యత నమూనా (విభాగం 3.4), (2) కంప్యూటర్-నిర్వాహిత ఇంటర్వ్యూలు (సెక్షన్ 3.5), మరియు (3) అనుసంధానాలు మరియు పెద్ద డేటా మూలాల (సెక్షన్ 3.6). సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మరియు సమాజంలో మార్పుల ద్వారా సర్వే పరిశోధన ఎల్లప్పుడూ ఉద్భవించింది. మనము ఆ పరిణామమును ఆలింగనం చేసుకోవలసి వుంటుంది.