3.7 Päätelmät

Siirtyminen analogisesta iästä digitaaliseen ikään luo uusia mahdollisuuksia kyselyn tutkijoille. Tässä luvussa olen väittänyt, että suuret tietolähteet eivät korvaa kyselytutkimuksia ja että runsaasti suuria tietolähteitä kasvaa - ei vähene - tutkimusten arvo (3.2 jakso). Seuraavaksi laatiin yhteenveto tutkimuksen kahden ensimmäisen vaiheen aikana kehitetystä kokonaistutkimusvirheestä, joka voi auttaa tutkijoita kehittämään ja arvioimaan kolmannen aikakauden lähestymistapoja (kohta 3.3). Kolme aluetta, joihin odotan mielenkiintoisia mahdollisuuksia, ovat (1) ei-todennäköisyysnäytteenotto (3.4 jakso), (2) tietokoneohjattuja haastatteluja (3.5 jakso) ja 3) kyselyjen ja suurien tietolähteiden yhdistäminen (3.6 jakso). Tutkimustutkimus on aina kehittynyt teknologian ja yhteiskunnan muutosten johdosta. Meidän olisi omaksuttava tämä evoluutio, samalla kun jatkamme viisauden vakiinnuttamista aiemmilta aikakausilta.